برای قیمت فیلتر روغن ولکس C30 تماس بگیرید


فیلتر روغن ولکس C30

فیلتر روغن ولکس C30 | بهترین فیلتر روغن ولکس C30 | فیلتر روغن اصلی ولکس C30
فیلتر روغن ولکس C30

نقش اصلی فیلتر روغن ولکس C30  تصفیه روغن موتور است و یکی از فاکتور های مهم عمر بیشتر روغن، پاکیزگی آن است.


آلودگی هایی ناشی از عملکرد زیاد موتور مانند براده های فلزات ناشی از سایش قطعات روی یکدیگر، دوده ناشی از احتراق، گرد و غبار و سایر آلاینده ها به تدریج می توانند مسیر حرکت روغن را مسدود نمایند و آسیب زیان واری را به موتور وارد سازند.در این قسمت فیلتر روغن ولکس C30 به کمک موتور خودرو می آید.


به طور کلی نقش اصلی فیلتر روغن ولکس C30 در اینجا مشخص  میشود که کارش تصفیه روغن موتور می باشد و پاکیزگی روغن فاکتور خیلی مهمی بوده که باعث عمر بیشتر موتور می شود.

انواع مختلفی از فیلترهای روغن وجود دارد که دو نوع المنتی و پوسته فلزی پر کاربرد ترین آنها می باشد. اما فیلترهای المنتی در پوسته ای در موتور نصب شده و فیلترهای پوسته فلزی در روی یک پیچ در موتور بسته میشوند. ولی در واقع مکانیسم عملکرد هر دو نوع فیلتر عبور روغن از کاغذ صافی هست.

به خاطراینکه فیلتر روغن ولکس C30 جرمهای ناشی از کار موتور را جذب کرده بعد از مدت مشخصی با توجه به شرایط عملکرد موتور کثیف شده و عبور روغن از این قطعه غیر ممکن می شود. بنابراین  تعویض به موقع فیلتر روغن ولکس C30 برای موتور خودرو نقشی اساسی بوده و سبب افزایش طول عمر موتور و دیگر قطعات می شود.

فیلترهای روغن یک قطعه دیگر نیز دارند و آن سوپاپ اطمینان صافی می باشد تا در موقع ضروری و درصورت کثیفی کاغذ صافی مسیر عبور روغن را از خارج صافی میسر کنند تا موتور دچار افت فشار روغن نگردد . بنابراین سوپاپ اطمینان نقشی حیاتی در هر فیلتر روغنی دارد و باید به این نکته توجه کرد.

علت های کثیف شدن فیلتر روغن ولکس C30 عبارتند از:

1-وجود آلودگی‌هایی  در روغن مصرفی خودرو می‌باشد.

2- هر اندازه که روغن سیستم را روانکاری کند، به خاطر اصطکاک ، فلز روی فلز مقداری فلز و کربن وارد روغن  خودرو می‌شود.

3- زمانی که در خودرو احتراق صورت می‌گیرد، این امر باعث واکنش‌های شیمیایی شده و در اثر همین امر مقداری از مواد وارد روغن می‌شوند.

4-زمانی که در جریان کارکرد موتور در اثر سرد و گرم شدن خود روغن ، روغن واکنش داده و دچار آلودگی میشود .

نشانه های عیب در فیلتر روغن ولکس C30

1-روشن شدن چراغ چک موتور

در بعضی از خودروها چراغ‌های هشداری نصب شده که این چراغ برای کاهش روغن موتور یا کم بودن فشار روغن موتور روشن میشود.در این صورت باید روغن موتور چک شود.

2- نشت روغن از فیلتر روغن ولکس C30

در برخی از موارد نشت روغن از فیلتر روغن ولکس C30  می توانید مقدار زیادی روغن در زیر خودروی خود مشاهده کنید. محل این قطعه چسبیده به محفظه‌ی روغن موتور می‌باشد.

3. کاهش فشار روغن

زمانی که متوجه شدید فشار روغن کم شده است، علت این امر می‌تواند کثیف بودن فیلتر روغن ولکس C30 باشد. در صورتی که فشار روغن موتور از حدی معمول کم تر باشد، موتور قادر به کارکردن نبوده و حتی در هنگام رانندگی به یکباره خاموش می‌شود.


زمان تعویض فیلتر روغن ولکس C30

اما وجود این فیلتر روغن در کنار روغن نقش مهمی در سلامت موتور خودرو اجرا می کند .البته استفاده از انواع روغن های مناسب  برای خودرو و فیلتر روغن دارای استاندارد در کنار یکدیگر باعث افزایش بازدهی هر دو ی آنها و کاهش استهلاک و افزایش بازدهی موتور خودرو میشود.

پس از تعویض فیلتر روغن ولکس C30 ، روغن قبلی نیز باید تخلیه شود. با نصب یک فیلتر روغن و استفاده از روغن 5000 کیلومتری در خودرو، می توانید بعد از دو مرتبه تعویض روغن ، فیلتر روغن ولکس C30 را نیز تعویض کنید.